Radikal Cerrahi Yöntemler

Radikal cerrahi yöntemler hemoroidal yastıkçıkların rezeksiyonuna (kesip çıkarma) dayanır. Oysaki anal kanalda conta vazifesi gören bu yastıkçıklar o bölgenin anatomik yapılarıdır. Hemoroid Tedavisinde kullanılan yeni teknolojiler iki grupta incelenmelidir. İlk, cerrahi rezeksiyonun (hemoroidektomi) her zaman kullanılan bisturi, makas ve diğer cerrahi aletler kullanılarak yapılmasıdır. İkinci grup ise hemoroidektomi esnasında (aynı cerrahi prensipler uygulanarak) daha gelişmiş teknolojilerin uygulanmasıdır. Her iki grupta oradaki hemoroidal dokunun çıkarılması (eksize edilmesi) veya pakeleri harab ederek hemoroidleri ortadan kaldırmayı hedefler. Kesip çıkarılan veya harab edilen dokunun, nedbe dokusu (bağ dokusu) tarfından tamamlanıp doku iyileşmesi beklenir.İyileşme süresi ağrılıdır. Sıkça rastlanan komplikasyonlar sfinkter hasarları, inkontinanans (gaita veya sıvı kaçakları), darlık tır.


Etiketler : , , ,