Kategori : Diğer Tedaviler

Hemoroid Tedavisinde Kullanılan Diğer Tedavi Yöntemleri – Alternatif Tedavi Yöntemleri

Rubber Band Ligation

Özel bir aplikatör ile pakenin dibine lastik bant takılmasına dayalı bir yöntemdir. Böylece lastik bant prolapse dokuyu boğar, kan beslenmesi kesilen doku bütünü zanman içerisinde nekroze olur ve kendiliğinden düşer. 2. ve 3. evrelerde etkili olan bu metod da ana … Okumaya devam et

Etiketler : ,


Skleroterapi

Ancak erken evrelerde uygulanabilir bir yöntemdir. Doku içerisine sklerozan madde verme esasına dayanır. Günümüzde sık olarak kullanılan bir yöntem değildir.

Etiketler : ,


Longo Tekniği

Linea Dentata hattının 5 cm üzerine metal (titanium) süturlar ile dikilerek, bir kısım dokunun çıkarılması ve sarkan (prolabse) dokunun yeniden anatomik bölgesine çekilmesi esasına dayanan bir sistemdir. Her ne kadar rezeksiyon yok dense de çıkarılan dairesel bir doku parçası vardır … Okumaya devam et

Etiketler : ,


Hal Doppler Tedavisi

Bir Doppler “Ultrasound” cihazı kullanılmasıyla hemoroidal rektal arterin terminal dalları tespit edilerek dikiş ile bağlanması esasına dayanır. Uygulama süresinin uzunluğu, maliyetin fazla olması ,sonuçlarının yeterince bilinememesi nedeniyle günümüzde yaygın kullanım alanı bulamamıştır.

Etiketler : ,


Kriyoterapi Tedavisi

Halk içindeki ismi ile dondurma tedavisi ile bilinen Kriyoterapi hemoroidal dokuları dondurup tahrip etmeyi hedefleyen tedavi biçimidir. Çevre dokularda da yaratacağı kontrolsüz hasar nedeniyle günümüzde hemoroidal hastalığın tedavisinde kullanılmamaktadır.

Etiketler : ,


RF Tedavisi

Radyofrekans uygulamaları günümüzde tıbbın bir çok alanında uygulanmaktadır. Elektokoterizasyon sistemidir. Standart elektrokoter sistemlerinden farkı kHz(kilohertz) yerine MHz (megahertz) bandındaki sinyallerle çalışmaktadır. Yüksek frekans ile sağlanan yüksek ısı, cihaz ve kullanılacak forsepsten kontrol edilerek dokuya uygulanan doz ayarlanabilir. Doku nekrozuna dayanan … Okumaya devam et

Etiketler : ,


Lazer Tedavisi

Laser, halk arasında her derde deva olarak düşünülmektedir. Bir gök taşının Dünya’ya düşmeden uzayda parçalanmasından tutun da hemoroid hastalığının yok edilmesine kadar her alanda kullanılabileceği düşünülür. Oysa ki hastaların büyük bir kısmı laser ile tedavi olduklarını sandıkları halde gerçekte başka … Okumaya devam et

Etiketler :


Elektrokoterler

Koagülasyon, kesme ve karma modlarda kullanılan bu cihazlar ile kanama olmaksızın disseksiyon yapılabilmektedir. Cerrahi alanda üçüncü derece termal yanık meydana getirmesi nedeniyle iyileşme esnesında daha az ağrı geldiği belirtilmesine rağmen termal ısının çevre dokulara verebileceği hasar nedeniyle sfinkter hasarına da … Okumaya devam et

Etiketler : , ,


Radikal Cerrahi Yöntemler

Radikal cerrahi yöntemler hemoroidal yastıkçıkların rezeksiyonuna (kesip çıkarma) dayanır. Oysaki anal kanalda conta vazifesi gören bu yastıkçıklar o bölgenin anatomik yapılarıdır. Hemoroid Tedavisinde kullanılan yeni teknolojiler iki grupta incelenmelidir. İlk, cerrahi rezeksiyonun (hemoroidektomi) her zaman kullanılan bisturi, makas ve diğer cerrahi … Okumaya devam et

Etiketler : , , ,