Hemoroid Tedavisi

 


Basur Tedavisi
yani Hemoroid tedavisi, cerrahi yöntemler ve cerrahi olmayan yöntemlerle yapılır. Cerrahi yöntemler ile yapılan tedavilerde normal ameliyathanelerde bulunan cerrahi el aletletleri kullanılır ve değişik cerrahi metodlar uygulanır. Bu yöntemler; Whitehead, Parks, Ferguson, Milligan ve Morgan’dır. Zaman içerisinde teknolojinin gelişimiyle yeni cihazlar bu cerrahi yöntemler içerisinde yerlerini almışlardır. Hemoroid tedavisinde yerini alan bu cihazların hemen hemen tamamı alternatif akımı yüksek ısıya çeviren cihazlar olup mevcut cerrahi yöntemlerin içerisinde kullanılırlar .Daha az hasar vermelerine karşın bistüri ve makas ile yapılan cerrahi yöntemlerden komplikasyonlar ve iyileşme süresi açısından çok farklı olmadığı yapılan klinik çalışmalarda belirlenmiştir. Daha basit sayılabilecek, ancak yüzyıllardır kullanılan başka yöntemler de Hemoroid Tedavisinde kullanılmıştır. Cerrahi yöntemlerin tamamında genel anestezi veya spinal anestezi gerekir.

 

Ultroid Hemoroid Tedavi Sisteminde herhangi bir doku rezeksiyonu yoktur.Anal kanalın anatomik yapıları olan yastıkçıklar korunur.Genel yada spinal anesteziye gerek olmadığı gibi ameliyathane koşullarına da gerek duyulmaz.Hasta tedaviden hemen sonra günlük sosyal yaşamına dönebilir,ağrı hissetmez,tedavi sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamaz,tuvalet ve yeme alışkanlıklarına sıkıntısız devam edebilir.

 

Anorektum Anotomisi 150x150 Hemoroid Tedavisi hemoroidlerin anatomik lokalizasyonu 150x150 Hemoroid Tedavisi hemoroidlerin patofizyolojisi 150x150 Hemoroid Tedavisi iskio rektal fossa 150x150 Hemoroid Tedavisi


Etiketler : , ,