Hemoroid Nedir

hemoroid baner 300x128 Hemoroid Nedir
 

   Tıp dilinde “Hemoroid” , halk arasında “Basur, Mayasıl” da denir. Hemoroidler, anal kanal içerisinde dışkılamayı kontrol eden vasküler yapılardır. Hemoroid hastalığı ise bu damarların makat bölgesinde genişlemesi yani varisleşmesidir.
 
   Hemoroidler insan vücudunun normal anatomik yapılarıdır. Mukoza, submukozal fibroelastik bağ dokusu ,düz kaslar ve kan damarlarından oluşur. Normal hemoroidal yapılar anal kanal mukozasında yastıkçıklar halinde bulunur. Zamanla hemoroidal dokuyu destekleyen yapılar olan “müskülaris submukoza” zayıflar ve dolayısıyla hemoroidlerin sarkmasına, kanamasına ve diğer semptomların oluşmasına neden olurlar. Hemoroidal yastıkçıklar dışkılamanın kontrolünü yapan önemli anatomik yapılardır.

 

Doku Bozukluğu

   Hemoroid Yunanca kanama anlamına gelir. Toplumun en az %50 si hayatlarının bir döneminde hemoroid yakınmaları ile karşılaşmaktadırlar. Hastalığın insidansı yani görülme sıklığı kadın ve erkekte eşittir. Anorektum Anotomisi 282x300 Hemoroid NedirHemoroidleri destekleyen yapılar olarak bilinen “muskularis submukoza” zaman içinde zayıflar ve hemoroidlerin anal kanal içerisine sarkmasını takiben kanamalar ve diğer semptomlar ortaya çıkar. Yaşa bağlı olarak bu destek yapıların zayıflamasının da artabileceği görülmüştür. Anal kanal içerisinde biri linea dentata üzerinde, diğeri linea dentata altında yer alan iki adet yastıkçık vardır. Bu yastıkçıklar anal kanalın anatomik yapısı içerisinde dinlenme esnasında dahi bağırsak boşluğunu şişerek tıkarlar .Böylece herhangi bir sızıntıya izin vernezler. Bu yastıkçıklar vasküler yapılar,mukoza,submukoza,fibroelastik düz kaslarlardan meydana gelmiştir. Linea dentata üzerinde yer alan bu anatomik yapılara “pleksus hemoroidalis superior” , altında yer alanlara ise “pleksus hemoroidalis inferiror” adı verilir. Linea dentate cerrahi anal kanalın tam ortasında yer alır. Anal verjden uzaklığı 2 cm kadardır .Bir dişli çizgi şeklinde görülen anal kanalın mukozal örtü yapısının, anal kanalın epidermis (deri) ile örtülü yapısı ile birleştiği yere “linea dentata” denir.Linea dentatanın üzerindeki doku ile altında kalan dokunun embriyonik orijinleri farklıdır. Linea dentata üstü, embriyonik orijinini endodermden alırken bu hattın altında kalan kısım orijinini ektodermden alır.

 
   Yine bu hattın üstünde kalan anal kanal, sempatik ve parasempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilirken, bu hattın altında kalan bölüm somatik sinirler ile kontrol edilir. Bu yüzden linea dentata üzerinde kalan kısım ağrıya duyarlı değildir. Bu hattın altında kalan kısım ise somatik sinirler yönünden ağrıya duyarlıdır. Linea dentata üzerinde yer alan bu yastıkçıklar saat yönü düşünülürse 3,7,11 istikametinde “arteria rektalis superiorun”un terminal dallarına bağlı olarak lokalize olmuşlardır. Hemoroid hastalığının gelişimine bağlı olarak buradaki venler şişerler ve anal kanal içerisine doğru sarkarlar. 3,7 istikametinde şişen bu venlere eşlik eden ondan daha küçük pakelerde (satellit) olabilir. 3,7 istikametinde ana pakeye ek olarak iki satelliti daha olabilir. 11 istikametinde ise tek pake mevcuttur. Linea dentata üzerinde yer alan “pleksus hemoroidalis superior”dan ve altında yer alan “pleksus hemoroidalis inferior” a ait venlerin yada bu her iki pleksus venlerinin birlikte olarak varis şeklinde gelişmesine hemoroid hastalığı denir. “Pleksus hemoroidalis superior”dan gelişenlere iç hemoroid (internal hemoroid), ” pleksus hemoroidalis inferior“dan gelişenlere dış hemoroid (eksternal hemoroid), bunların her ikisinin de birlikte görüldüğü hemoroid hastalığına ise “mixed” hemoroid denir.İnternal(iç) hemoroidlerin anal kanal içerisine sarkmaları, anal kanalın dışına çıkmaları, strangulasyonu, tromboze olması, ülserleşmesi hastalığın seyri içerisindedir. İnternal (iç) hemoroidlerin anal kanal dışına çıkarak tromboze olması, eksternal (dış) hemoroidlerin tromboze oluşumları ile yan yana seyir gösterebilir.

 
   Eksternal hemoroidlerin oluşumu daha çok gençlerde ve aşırı eksersiz yapılması ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Burada neden “pleksus hemoroidalis inferior”daki basınç artışı olabilir. Hemoroidal venlerin genişlemesi ile onları tutan fibroelastik bağ dokusunun gevşemesi ile venler anal kanal içerisine sarkarlar. Anal kanal içerise sarkan venler dışkının travmatik etkisine maruz kalabilirler. İlerleyen dönemlerde ven içerisinde kan birikebilir ve pıhtı oluşur. Bunun yanı sıra anal verj de akut ödem gelişir. 3. ve 4. evre hemoroidlerde anal sfinkter tonusunun bir nedenle artmasıyla ödem gelişir. Anal kanal basıncı artarsa ödemli pakelerde önce strangulasyon ve tromboz, takip eden süre içerisinde ise ülserasyon ve nekroz gelişir. Prolabe internal hemoroidin yeniden anal kanal içerisine çekilmesi artan sfinkter basıncı ile olanaksız hale gelir. Ödem ve tromboz şiddetli ağrıyı tetikler ve spazm artar, spazmın artmasıyla ağrı tetiklenir. Tromboze ven oluşumuna cilt ve cilt altı ödem de iştirak eder.

 

İç ve Dış Hemoroidler

ic dis hemoroid Hemoroid Nedir

İÇ HEMOROİD(INTERNEL HEMOROID)
Linea dentata üzerinde yer alan “pleksus hemoroidalis superior” un venlerinin neden olduğu hemoroidal hastalıktır.

 

DIŞ HEMOROİD(EKSTERNAL HEMOROID)
Linea dentata altında yer alan “pleksus hemoroidalis inferior” un venlerinin neden olduğu hemoroidal hastalıktır.

 

MIXED HEMOROİD
Hem “pleksus hemoroidalis süperior” un venlerinin ve hem de “pleksus hemoroidalis inferior” un venlerinin hastalığa birlikte iştirak ettiği durumdur.

 

 

 

 

 


Etiketler : , ,