Hal Doppler Tedavisi

Bir Doppler “Ultrasound” cihazı kullanılmasıyla hemoroidal rektal arterin terminal dalları tespit edilerek dikiş ile bağlanması esasına dayanır. Uygulama süresinin uzunluğu, maliyetin fazla olması ,sonuçlarının yeterince bilinememesi nedeniyle günümüzde yaygın kullanım alanı bulamamıştır.


Etiketler : ,